top of page

Caz Nedir?

 

Bu kelimenin kaynağının nereden geldiğine dair birden fazla farklı fikir söz konusudur. Bir kesim cazın Fransızca ‘’Jaser’’ (gevezelik etmek dedikodu yapmak) kelimesinden gelmiş olduğunu söylerken, bir başka kesim ise cazın Jazzbo Brown adlı şarkıcıdan esinlendiğini ve bu isimin caz kelimesini doğurduğunu söyler. Bir başka kesim ise Charles ve James gibi Amerika’nın has isimlerinin kısaltılmışı ‘’Chas’’ veya ‘’Jas’’ isimlerini caz kelimesinin kaynağı olarak göstermiştir. Sonuçta bir isim konmuştur ve bu isimin kaynağı ve nereden geldiği henüz tam anlamıyla bilinmemektedir. Bilinen en önemli gerçek şudur ki, Caz Afrikalı Amerikalıların müziğidir. Afrikalı esirlerin, XI. Yüzyılın sonlarına doğru yeni kıtaya ayak bastıktan sonra pamuk tarlalarını ekip biçerken, demir yolu istasyonlarında yük indirip boşaltırken, ya da rıhtımlarda çalışırken hayattaki zorlukları ve yaşadıkları olumsuzlukları bir derece unutmak için birlikte söyledikleri şarkılar vardır. Bu şarkılara ‘’İş Şarkıları’’ (Work Song) adı verilir. Cazın ortaya çıkışının en temel unsuru bu şarkılardır. Ama esas olarak caz müziğinin 1800’lü yılların sonlarından itibaren gerçek anlamda hayat bulduğunu söyleyebiliriz. Cazın ilk ortaya çıktığı yer Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisiana eyaletinin başkenti New Orleans olmuştur. Bunun en önemli sebebi ise Afrika’dan gelen esir gemilerinin ilk ulaştığı liman olması bakımındandır.

                                                                                      

bottom of page